ملحقات چاپ سوم

مکانیسم آفرینش
وحدت نوین جهانی و اجمالی از هدف ها و مرام آن نمونه ای از اشعار یاران وحدت نوین جهانی مختصری از نامه برادر متدین فاضل و با ایمان جناب آقای سیدحسن سیادت مقیم جهرم تقریظ از کتاب دینامیسم آفرینش (سرودۀ حاج سیدحسن سیادت جهرمی) ترجیع بند اثر طبع:جناب آقای مسعود ریاضی کرمانشاهی - وحدت نامه عقایدی از دانشمندان و بزرگان ایرانی جملات و نظرات از وحدتیان و دوستان وحدت نوین جهانی یک برادر وحدت سخن می گوید چگونه وحدت را یافتم چگونه به نعمت وحدت رسیدم چگونه وحدتی شدم من هم وحدتی شدم نظر من درباره وحدت نوین جهانی من هم به وحدت نوین جهانی پیوستم از بین نامه های بیشمار که دریافت شده موسسات رسمی و بزرگ عالم از وحدت نوین جهانی قدرانی می کنند اتحادیه ها و انجمن اسلامی سراسر جهان، دانشمندان، نویسندگان، شخصیت های اسلامی و علمی جهان اسلام نمونه ای چند از نظرات انجمن ها و موسسات عیسوی و شخصیت های عیسوی کشورهای مختلف بقیه شخصیت‌ها و بزرگان و دانشمندان عیسوی شخصیت ها و افراد برجسته هند و بامرام وحدت نوین جهانی موافقند شخصیت‌ها و افراد برجسته از سایر ادیان به وحدت پیوسته‌اند افراد زیر جزء کسانی هستند که در دی‌ماه و بهمن‌ماه 7431 مرام وحدت نوین جهانی را قبول کرده‌ و آن را ابلاغ کرده‌اند افراد زیر از برادران و خواهران ایرانی اوراق همگانی با وحدت نوین و مرام آن را امضاء کرده‌اند عقاید و نظرات کسانی که مرام وحدت نوین جهانی را قبول کرده‌اند دلایلی نقلی درباره تقدیر و جبر (از مؤلف کتاب) یک نامه گویا و عبرت‌‌انگیز وحدت ادیان تعذیر ـ پوزش تذکر بخاطر همت و یاری در اشاعۀ نظرات وحدت نوین جهانی از این برادران و خواهران عزیز تشکر می‌کنیم مژدۀ جان‌بخش تشکر از یاران وحدت نوین جهانی