مطلب روز
گلهای راهنمایی جلد دوم دل چیست و خانه کیست فداکاری در راه دوست

اینها هم گروهی هستند

پس هیچ بعید نیست کسانی باشند که این سخنان واضح و روشن را نپسندند و اصلاً نخواهند بدانند. یعنی چشم خود را ببندند تا چیزی نبینند، گوش خود را ببندند تا چیزی نشنوند و جلو عقل خود را سد نمایند تا چیزی نفهمند. بین علم و خودشان حجاب و پرده‌ای کشند تا حقیقت را درک ننمایند و اصلاً با عناد و لجاج سر خود را بالا بگیرند و بگویند: نه می‌خواهم بدانم ، نه می‌خواهم بخوانم و نه می‌خواهم بشنوم.

حشمت الله دولتشاهی (حشمت السلطان)


مرحوم محمّدصادق میرزا دولتشاهی ملقّب به (حشمت‌السّلطان) مردی دانشمند و تحصیل‌کرده بود که مدت بیست و چهارسال از عمر شریفش را به همراه مرحوم میرزا‌ ابوالقاسم‌خان ملقّب به ناصرالملک نایب‌السلطنه احمدشاه قاجار در ممالک اطریش ـ هنگری ـ فرانسه ـ سوئیس ـ انگلستان و سایر ممالک اروپا و آمریکا گذراند و هنگام حکمرانی مرحوم ناصرالملک درکردستان، نیابت حکومت را عهده‌دار بود و در52 سالگی درشهرستان کرمانشاه وفات یافت.


وحدت نوین جهانی


وحدت نوين جهاني از سال 1326 در ايران تشكيل گرديده و شروع به كار كرده است. در اين مدت با نشر كتب و جزوات و مطبوعات به زبان فارسي و انگليسي نظرات و مقاصد وحدت را در سراسر جهان به گوش آگاه‌دلان و روشن‌فكران و بیداران خداشناس عالم رسانيده و خوشبختانه مورد استقبال فوق‌العاده قرارگرفته و مخصوصاً از سال 1333كه جزوه «پيشنهادات سودمند به عالم بشريت» به زبان فارسي و به زبان انگليسي در دنيا نشر گرديده، تعداد كثيري از افراد كليه قاره‌های جهان مراتب موافقت و هم‌فكري و همكاري و هماهنگی خود را با نظرات و هدف‌ها و مقاصد وحدت اعلام داشتند.


انتشارات
فیلم ها
عکس ها