مطلب روز
مکانیسم آفرینش

146- تصادف و غفلت

توجه نکردن به حواس در اصطلاح بشر غفلت نام دارد و این غفلت نسبت به تمام حواس ممکن است به وجود آید، مثل این شاگردی که از گوش دادن به معلم غفلت داشته است.

بنا به تشریحات حس روشن بینی و الهام و غیره که در بالا ذکر شد تصادف به آن نحوه که مردم خیال می کنند در عالم وجود ندارد و اعمالی را که تصادف می نامند در واقع آثار حواس گوناگون است به این معنی که توجهاتی که نسبت به حواس پیدا می شود و نتیجه عملی بر آن مترتب می گردد چون مردم از اصل مطلب خبر ندارند آن را تصادف می نامند.

اما برعکس توجه نکردن به حواس در اصطلاح بشر غفلت نام دارد و این غفلت نسبت به تمام حواس ممکن است بوجود آید. مثلاً شما منظره ای را تماشا می کنید ولی در عین دیدن از آن چیزی درک نمی نمائید. علت آن است که شم

حشمت الله دولتشاهی (حشمت السلطان)


مرحوم محمّدصادق میرزا دولتشاهی ملقّب به (حشمت‌السّلطان) مردی دانشمند و تحصیل‌کرده بود که مدت بیست و چهارسال از عمر شریفش را به همراه مرحوم میرزا‌ ابوالقاسم‌خان ملقّب به ناصرالملک نایب‌السلطنه احمدشاه قاجار در ممالک اطریش ـ هنگری ـ فرانسه ـ سوئیس ـ انگلستان و سایر ممالک اروپا و آمریکا گذراند و هنگام حکمرانی مرحوم ناصرالملک درکردستان، نیابت حکومت را عهده‌دار بود و در52 سالگی درشهرستان کرمانشاه وفات یافت.


وحدت نوین جهانی


وحدت نوين جهاني از سال 1326 در ايران تشكيل گرديده و شروع به كار كرده است. در اين مدت با نشر كتب و جزوات و مطبوعات به زبان فارسي و انگليسي نظرات و مقاصد وحدت را در سراسر جهان به گوش آگاه‌دلان و روشن‌فكران و بیداران خداشناس عالم رسانيده و خوشبختانه مورد استقبال فوق‌العاده قرارگرفته و مخصوصاً از سال 1333كه جزوه «پيشنهادات سودمند به عالم بشريت» به زبان فارسي و به زبان انگليسي در دنيا نشر گرديده، تعداد كثيري از افراد كليه قاره‌های جهان مراتب موافقت و هم‌فكري و همكاري و هماهنگی خود را با نظرات و هدف‌ها و مقاصد وحدت اعلام داشتند.


انتشارات
فیلم ها
عکس ها