مطلب روز
گلهای راهنمایی جلد دوم لذت پس از رنج حاصل می‌شود تکرار لذت مکررات است و لذت نیست

صبر داروی فشار و غم

هنگامی که منتهای سختی و فشار به کسی وارد می‌آید اگر سختی را تحمل کرد و صبر روا داشت آن فشارها می‌گذرد و روزگار خوش فرا می‌رسد. در حالی که چندان ناراحتی زیادی تحمل نکرده است. اما اگر در خلال فشارها ناسزا گفت، خود را باخت، خویشتن را ناراحت کرد و لحظات عمر را به سختی و غم و ناراحتی گذراند و خدای نکرده کلمات زشت و کفرآمیز بر زبان راند مقدر کار خود را می‌کند. اما اگر صبر کرد دقایق بر او چندان سخت نگذشته ولی مقدر از او گذشته است.

حشمت الله دولتشاهی (حشمت السلطان)


مرحوم محمّدصادق میرزا دولتشاهی ملقّب به (حشمت‌السّلطان) مردی دانشمند و تحصیل‌کرده بود که مدت بیست و چهارسال از عمر شریفش را به همراه مرحوم میرزا‌ ابوالقاسم‌خان ملقّب به ناصرالملک نایب‌السلطنه احمدشاه قاجار در ممالک اطریش ـ هنگری ـ فرانسه ـ سوئیس ـ انگلستان و سایر ممالک اروپا و آمریکا گذراند و هنگام حکمرانی مرحوم ناصرالملک درکردستان، نیابت حکومت را عهده‌دار بود و در52 سالگی درشهرستان کرمانشاه وفات یافت.


وحدت نوین جهانی


وحدت نوين جهاني از سال 1326 در ايران تشكيل گرديده و شروع به كار كرده است. در اين مدت با نشر كتب و جزوات و مطبوعات به زبان فارسي و انگليسي نظرات و مقاصد وحدت را در سراسر جهان به گوش آگاه‌دلان و روشن‌فكران و بیداران خداشناس عالم رسانيده و خوشبختانه مورد استقبال فوق‌العاده قرارگرفته و مخصوصاً از سال 1333كه جزوه «پيشنهادات سودمند به عالم بشريت» به زبان فارسي و به زبان انگليسي در دنيا نشر گرديده، تعداد كثيري از افراد كليه قاره‌های جهان مراتب موافقت و هم‌فكري و همكاري و هماهنگی خود را با نظرات و هدف‌ها و مقاصد وحدت اعلام داشتند.


انتشارات
فیلم ها
عکس ها