مقایسه اعیاد

دینامیسم آفرینش تبریک نوروز 1333 به عالمیان و چند پیشنهاد سودمند به نوع بشر

عید نوروز که عید ایرانی و تقریبا اسلامی است1 در اولین روز بلکه نخستین ساعت فرارسیدن بهار طبیعت معین شده و سال ایرانی نیز پا به پای بهار عالم طبیعت آغاز می‌گردد.

ستاره‌شناسان می کوشند با حساب های دقیقه دقیقه و حتی ثانیۀ تحویل یعنی آغازیدن سال نو را یافته و عید را در آن ساعت اعلام دارند پس عید ایرانی و اسلامی همان هنگام است که تمام موجودات عالم دوران تحویل و تحول را بار دیگر از سر می‌گیرند و اما سایر ملل عید و ابتدای سال خود را با موسم زمستان قرین ساخته‌اند.2

شاید تنظیم کنندگان عید و آغاز سال آن ملل این طور در نظر داشته‌اند که عید خویش را با ابتدای بلند شدن روز تؤام سازند لیکن این مطلب چیزی نیست که در جنبندگان و حتی در آدمی چندان تأثیری داشته باشد در حالی که از توضیح بی‌نیازم چرا که خرد و مشاهدات داوری کند بلکه طبیعت با صدای رسا اعلام نماید که عید ایرانی و اسلامی که مصادف با آغاز بهار است با تحول عظیم عالم نیز هم‌آغوش است.
ما را سر آن نیست که عقیدۀ خود را تحمیل نمائیم بلکه همه را فرا می‌خوانیم تا بیایند و با تفکر و تعقل و موازین دانش و بینش بسنجند و هرگاه این سخن یا هر سخنی که می‌گوئیم با حق قرین یافتند آن را بپذیرند.

اینک شما و داوری خرد شما: آن بلبلی که در ایام عید آنها از سختی سرما و ناراحتی و فشار نمی‌دانست به کجا پناه آورد و کدام درخت برهنه و بی‌‌برگ را مأمن خویش سازد، چگونه از شدت سرما و برف و باران محفوظ بماند، چطور از گرسنگی رهایی یابد، به کدام سوراخ رود، آری همان هزاردستان در عید طبیعی ما بر روی شاخسارهای پر از شکوفه و درختانی‌که با خلعت سبز زینت یافته با آهنگ شادی و عشق بازی و نغمه سرایی در صحنۀ چمن غوغایی به راه انداخته است؟
آیا کدام بهتر و شایسته تر است ؟

آن طفل بینوا که در ماتم‌کدۀ کانون خاندان خویش از شدت سرما در گوشه‌ای خزیده و می‌لرزید و پدر و مادرش توانایی نداشتند که وی را از سرمای تن فرسا و هوای بارانی و حزن‌آور در امان دارند و حتی آن کودکانی که در پرورشگاه‌ها، دارالایتام‌ها، کودکستان‌ها بلکه در پناه خانواده‌ها در پای بخاری خزیده و جرأت بیرون شدن از اطاق‌ها نداشتند اینک در هوای فرح بخش بهار به جلوه‌گری و شادی و بازی پرداخته در پرتو آفتاب جست و خیز می‌کنند، سرور و نشاط دیگری دارند و قدرت نوینی در خود می یابند به به از این جلوه طبیعت الهی. بسنجید تفکر کنید، بیهوده نمی‌گوئیم.
آیا کدام بهتر و شایسته‌تر است؟

آن مستمند محرومی که از هوای سخت و بی‌رحم زمستان تا آستانۀ مرگ رسیده و از چاره‌سازی برای رها ساختن خویش ناتوان بود اکنون ژنده‌های رقت‌بار و گونی‌های چرکین و نمدهای پاره‌ای را که با آنها بدن لرزان خود را می‌فشرد به دور انداخته با لذت و نشاط هوای پاک بهاری را استنشاق کرده و از صفا و نور فراوان لذت برده و از همۀ مزایای طبیعت بهره‌مند می‌گردد.
آیا کدام بهتر و شایسته‌تر است؟

آن درختانی که با ناتوانی خشکی شاخ‌های برهنه و غم‌آلود خود را در دسترس باد سرد زمستان یا زیر پوشش برف قرار می‌دادند اکنون خلعت زیبای نوروزی را به شکل شکوفه‌های لطیف و قشنگ و جوانه‌های پر از امید و زندگی در بر کرده‌اند.
آیا کدام بهتر و شایسته‌تر است؟

سخن کوتاه: در آغاز سال آنها سختی و فشار برای انواع موجودات عالم روز به روز افزون می‌شود و رو به نقصان و تنزل سیر می‌کنند در حالی که در عید نوروز لحظه به لحظه عالم شکفته‌تر و بهتر شده و دوران تکامل حیات را با قوس سعودی می‌پیماید.
آیا کدام بهتر و شایسته‌تر است؟

پانویس ها

  1. نویسنده محترم در این موضوع مقاله‌ای در شماره 9 و 10 سال ششم مجله نور دانش نگاشته‌اند به آنجا رجوع فرمایید. همچنین علامه محترم دانشمند عالیقدر حضرت آیه الله سیدهبه الدین شهرستانی در سالنامه نور دانش 1325 مقاله‌ای درباره اهمیت اسلامی نوروز مرقوم فرموده‌اند که شایسته است خوانندگان آن‌ را مطالعه نمایند .-نور دانش
  2. عید سالیانه و ابتدای سال نصاری در آغاز دهه دوم ماه دی که مصادف با شروع زمستان است قرارداده شده. -نور دانش