نشیب و فراز راه‌ها

گلهای راهنمایی جلد دوم نومیدی خطا است سختی از لوازم نیل به مقصود است

هر کسی که می‌خواهد امری را انجام دهد باید از ابتدا این نکته را در نظر گیرد و قبول کند هر راهی که بشر می‌خواهد طی کند پر از شیب و فراز است و هیچ راهی نیست که کاملاً هموار و بدون ناراحتی باشد. لذا از ابتدای کار باید بسنجد و با خود فکر کند و تصمیم بگیرد که یا رفتن به این راه و طی طریق به سوی حصول مقصود را قبول نماید یا رد کند. اگر قبول کرد دیگر شکایت ندارد، سستی و تنبلی ندارد و باید با کمال ایمان و جدیت آن را دنبال نماید تا به مقصد برسد.