یک مثال روشن‌کننده

گلهای راهنمایی جلد دوم رابطۀ نورالانوار و مخلوقات و کیفیت وحدت عالم درسی از خداشناسی
دستگاه‌های رادیو و تلویزیون و سایر دستگاه‌های مخابراتی الکترونیکی هرکدام فرستنده و گیرنده‌ای دارند. دستگاه می‌فرستد و فرستنده می‌گیرد. امروزه به قدری این دستگاه‌ها شایع و فراوان شده که منظره دیش های ماهواره بر روی خانه‌ها به این صورت درآمده است.

گفته شد که اگر اجسام در دسترس نباشد قوۀ روح و نورالانوار تا آن حد که برای بشر قابل مشاهده است تجلی نمی‌کند. برای فهم حقیقت آن یک دستگاه فرستندۀ رادیو یا تلویزیون را مثال می‌زنم. این دستگاه مشغول فرستادن امواج است. اگر دستگاه گیرنده‌ای نباشد چه کسی این امواج را می‌گیرد و چه کسی می‌تواند به آن پی ببرد؟ بایستی دستگاه‌هایی باشد که آن امواج را بگیرد. می‌بینیم که این امواج در قسمتی از کره پخش می‌شود. اگر در معرض قلمرو آنها صدها و هزاران و میلیون‌ها گیرنده قرار دهیم همۀ آنها امواج را می‌گیرند و منعکس می‌کنند. هر مقدار که گیرنده اضافه کنیم به همان مقدار از نیروی فرستنده بهره می‌بریم.

تجلی نیروی نورالانوار هم به همین ترتیب است و هرچه اجسام در دسترس داشته باشد به شرط آن که آن اجسام سالم و بی‌عیب باشند طبق استعداد خود از نیروی خداوندی بهره می‌برند و حیات را منعکس می‌کنند.