قدرت موجودات

گلهای راهنمایی جلد دوم رابطۀ نورالانوار و مخلوقات و کیفیت وحدت عالم
قدرت عجیب و فوق‌العاده‌ای که در اتم بسیار ریز وجود دارد به خاطر اشعه نورالانوار است. در بالا نخستین انفجار بمب هیدروژنی را می‌بینید که در همان ثانیه اول حرارتی معادل برخورد کهکشان‌ها یعنی در حدود یکصد میلیون درجه که گرمتر از هسته داخل خورشید است به وجود آورد. در عرض مدتی معادل یکهزارم ثانیه انفجار تشکیل گنبدی داد که در شکل پایین می‌بینید. ارتفاع این گنبد 5200 متر بود. پس از لحظه‌ای گنبد شروع به تجزیه کرد. این انفجار در اول نوامبر 1952 در انی‌وتوک آمریکا صورت گرفت و جزیره‌ای را به نام الوگلاب به صورت بخار درآورد. جریان آن توسط تلویزیون رنگی و فیلم رنگی نمایش داده شد.

در حقیقت قدرت اساسی موجودات و نیرویی که از منبع لایزال ربانی دریافت می‌دارند، همان مطلبی که در دعای روزانه مسلمانان به صورت (لاحول و لاقوه الا بالله: هیچ تحول و هیچ نیرویی نیست مگر به وسیلۀ خداوند) بیان گردیده همین نیرویی است که از اشعه نورالانوار دریافت می‌شود و قدرت روح و نیروی انسان و موجودات و همۀ نیروهای عالم از این اشعه است که به دید ظاهری بشر نمی‌آید (مگر این که به وسائلی مجهز شود) و چون مرئی نیست تاکنون کسی پی به وجود آن نبرده است.