حقایقی از آفرینش

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت در جان و در جهان

اینک می‌پرسم که آیا حاضر هستید بدون چون و چرا و از روی عقل و با تطبیق به مدارک فوق‌الذکر این حقیقت را از من بشنوید و واقعیتی عریان از دانش را قبول نمایید؟

اگر می‌گویند انا الیه راجعون: ما به سوی او باز می‌گردیم، این رجعت به سوی اصل است و باز به سوی همان طرف که از آنجا آمده‌ای می‌روی.