کلیسای پرجلال

گلهای راهنمایی جلد دوم ندای نیرومند درونی
این کلیسای بزرگ و مجلل سن پیترو یکی از بزرگترین کلیساهای دنیا در واتیکان است.

جای دیگر کلیساهای مجلل و پرزرق و برق با طاق‌های بسیار بلند، شیشه‌های رنگین و نقاشی شده و پنجره و صفۀ پرنقش و نگار و زیور مرصع از طلا و جواهر با کشیش‌ها و اسقف‌های مخفی در زیر جامه‌های زرین و مجلل مشاهده کردم و گروهی مرد و زن خوش‌لباس و مرتب در روی صندلی‌ها دیدم که با ایمانی کامل سرها خم کرده دست‌ها به روی قلب به هم قلاب نموده و با حالت توجه به موعظۀ روحانی گوش فرا می‌دادند.