اختلافات دینی

گلهای راهنمایی جلد دوم مظاهر وحدت در جهان

اختلافات دینی و عقیده‌ای با این که در اثر پیشرفت علمی بشر و ضعف کلی ادیان کم و ضعیف گردیده هنوز به قدرت و قوت خود باقیست و گاهی با نهایت شدت بروز می‌کند. هنوز در تخیل اکثریت مردم جهان نظر کینه و بغض و نفرت و نجاست نسبت به پیروان سایر ادیان برقرار است. هنوز در هندوستان فرقه‌ای از ابناء بشر را که مثل همۀ مردم روح و جسم دارند نجس می‌دانند و به آنها دست نمی‌زنند و اجازه نمی‌دهند که شغل آنها را اشغال کنند بلکه باید به پست‌ترین کارها بپردازند. هنوز پیروان یک دین به پیروان ادیان دیگر به نظر یک فرد عجیب و غریب مانند یک حیوان یا یک موجود شیطانی و خارق‌العاده نظر می‌کنند.