عوامل تشکیل‌دهندۀ هستی

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت درخشنده
اجسام مختلف عالم از عناصر گوناگون تشکیل شده است و این منحصر به اجسام درشت نیست بلکه اجسام ریز و میکروسکوپی هم مشمول این قاعده می‌باشند. عکس بالا پلانکتون‌های مختلفه را نشان می‌دهد. پلانکتون‌ها موجودات بسیار ریز و میکروسکوپی هستند هم از جنس حیوان و هم جنس نبات که سطح دریاها را پوشانده‌اند و خوراک اصلی موجودات دریایی به شمار می‌رود. با وجود ریزی فوق‌العاده اشکال گوناگون و عجیبی دارند و بدنشان از عناصر مختلفه تشکیل گردیده و این عناصر را به سایر موجودات منتقل می‌کنند. اخیراً دانشمندان عالم برای جبران کمبود اغذیه تصمیم گرفته‌اند از این پلانکتون‌ها که آن را چراگاه دریایی می‌نامند استفاده کرده در تغذیه بشر آن را به کار برند.

گفته شد که آنچه در عالم وجود است با وجود ظاهر متفاوت و قیافه‌ها و اشکال گوناگون و خواص مختلفه همگی دست به هم داده عالم را به وجود می‌آورند که مراد از آن همان هستی است: مجموعه هستی، اما این هستی از چه تشکیل گردیده؟ هستی از عناصر به وجود آمده که درواقع سربازان مختلف‌الشکل و در باطن متحدی هستند که برای هر یک وظیفه‌ای جدا معین گردیده و هرکدام به خاطر انجام وظیفه‌ای که دارند به شکل مخصوص ترکیب شده‌اند. عناصر همان‌هایی است که آنها را امروز element یا عنصر می‌گویند و تعداد قریب یک صد عدد آن کشف شده از قبیل اکسیژن، هیدروژن، طلا، مس، گوگرد، هلیوم و غیره و غیره که بشر هرچند یک بار به نوع جدیدی از آن پی می‌برد و بر فهرست عناصر شناخته شده می‌افزاید و تعداد آن را می‌توان درواقع تقریباً 236 عدد دانست که بعداً همه کشف خواهند شد. این عناصر است که با ترکیبات کم و بیش خود همۀ اجسام عالم را به وجود می‌آورند. در هر جسمی که شما در عالم می‌بینید همۀ این عناصر موجود است منتها کم و بیش دارد و ترکیبات آن جسم و مقدار عناصر موجود در آن (از لحاظ کمی و کیفی) با یکدیگر متفاوت است. اما در باطن همه از عنصر است.