دوست معنوی

گلهای راهنمایی جلد دوم آیینۀ وحدت محبوب عالم
جهانیان منتظرند نوری که از تاریکی‌ها بیرون تافته روز به روز تابان‌تر و روشن‌تر شود و جهان را منور سازد.

ای دوست معنوی و عزیزی که مدتی با من دمساز بودی و مرهم بر دل خسته من می‌گذاردی، ای کسی که با راهنمایی و رهبری خود دل سرگشته و حیران مرا به سوی خود می‌خواندی چه شد که از من دور شده‌ای. این بیمار سخت محتاج پزشک است. بیا و از محبت خود دلم را سیراب کن.

ای دوست عزیز و ای کسی که از طرف ذات پروردگار مأموریت اصلاح خلایق و برقراری دین الهی را به عهده داری. ای مصلح بزرگ ملل و ای عزیزی که با نرمش و محبت عالم را به سامان اخلاقی خواهی آورد. چرا مانند خورشید بر عالم نمی‌درخشی؟