پاسخ قاطع

گلهای راهنمایی جلد دوم راز و نیاز با معشوق

عقل گفت: «البته که هستم. من به عظمت عشق آگاهم و منم که تو را به این سوی رهنمون شدم و منم که در هر قدم دست تو را می‌گیرم و راهنما و راهبرم. منم که ابتدا کمال و جمال و حقیقت را تشخیص دادم و سپس تو را در اختیار عشق نهادم».