ورزش چه می‌کند؟

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت قدرت خلاقه نورالانوار
ورزش برای هر مخلوقی لازم و واجب است زیر ورزش تمام بدن را به حرکت درمی‌آورد و لذا بهتر می‌تواند تعادل بدن را حفظ کند.

ورزش برای هر مخلوقی لازم و واجب است، زیرا ورزش تمام بدن را به حرکت درمی‌آورد و لذا بهتر می‌تواند تعادل بدن را حفظ کرده ایجاد موازات کند. ورزش سبب می‌گردد که همه اعضاء حتی مغز و فکر انسان به فعالیت و حرکت بیشتر افتد و سلامت و تعادلش افزون ‌گردد. ورزش جریان خون و حرارت بدن را بیشتر می‌کند و به صحّت بدن کمک می‌نماید و چنانچه ورزش نکنند، حرارت بدن کسر شده از قوا و قدرت آن کاسته می‌گردد.

این نکته محسوس است که وقتی انسان ورزش‌ کرد، حرارت بالا می‌رود و گردش حیاتی او بیشتر می‌شود، خون بهتر جریان می‌یابد و هوای بیشتری استنشاق می‌کند و سلامت بهتر تأمین می‌شود.