اختلاف از کجاست

گلهای راهنمایی جلد اول چرا درک نمی‌کنند؟

اکنون که این بیانات را از من شنیدید و از این حقایق و پیوستگی عالم مطّلع شدید و دانستید که سراسر جهان لایتناهی هستی یک واحد به هم پیوسته است که همه افراد آن باید با یکدیگر از روی صفا و مهر همکاری کنند، آن وقت از خود خواهید پرسید: «پس این تفرق از کیست و چرا باید باشد؟ در این دنیای به هم پیوسته این جدایی از چیست و چه کسی این ساز را می‌زند و برای چه اینطور می‌کند؟» آن وقت این تفرق را در دادگاه عقل و وجدان خود محکوم خواهید کرد و با عزم جزم و اراده راسخ با ما هماهنگ خواهید شد که بشر بایستی ریشه‌های نفاق و دشمنی را از بن برکند و دوستی و صفای کامل در محیط جهان مستقر سازد.

این است آرزو و آمال وحدت نوین جهانی.