دانش پزشکی

گلهای راهنمایی جلد اول تعلیمات باستانی و حقایق نوین

در عالم پزشکی نیز همین حکم جاری است و زمانی بود که بشر جز اطلاعات ابتدایی و ساده‌ای از بدن خود نداشت و کوچکترین موانع و امراض ممکن بود موجب مرگ شود، ولی رفته رفته طب ترقی‌کرد، به دست اطبا و بزرگان یونان مانند بقراط و جالینوس افتاد و سپس اطبا بزرگ اسلامی مثل ابن‌سینا و ابوبکرمحمّد ابن زکریای رازی و ابوالقاسم پیدا شدند و بعداً در زمان رنسانس اسرار گردش خون توسط هاروی انگلیسی و جراحی بدن توسط آمبروازپاره فرانسوی عمل شد و کم‌کم ترقی نمود تا داروهای جدید من‌جمله آنتی‌بیوتیک‌ها کشف گردید و جراحی ترقی فوق‌العاده کرد و در پروفیلاکسی یا پیشگیری و پاتولوژی یا تشخیص امراض و معالجه نیز پیشرفت زیاد پدید آمد.