بهترین دوست

گلهای راهنمایی جلد اول غمزه و کرشمه زنان نیک‌سیرت و خردمند

چه دوست و شفیقی بهتر از همسر انسان است. و چه خوب است همسران که بیش از هرکس دیگر با زندگی خصوصی و خصوصیات اخلاقی انسان آشنا هستند، به شوهران تذکر دهند تا آنان به این ترتیب اصلاح شوند. آیا دوستی را می‌توان نزدیکتر از بانوی خود یافت که شریک زندگانی و غمخوار شوهر و فرزندان انسان ‌باشد؟

در حقیقت چنین زنانی مانند یک معلم اخلاق عملی هستند، که دائماً مراقب رفتارشوهران خویشند و آن ها را برای جامعه آماده‌تر و نیکوتر می‌سازند.

این تذکرات اگر با ملایمت و مهربانی انجام شود بسیارخوب است، ولی گاه یک خانم با جاه و جلال قدرت کنترل خود را از دست می‌دهد و خشمی از او بروز می‌کند و طی این خشم تذکرات خود را با قدرت و نیرو اظهار می‌نماید و به همین لحاظ تذکراتش مؤثر و قویتر و عملی‌تر می‌گردد.