راه سازش

گلهای راهنمایی جلد اول جنگ و صلح
جنگ در هر زمان و به هرشکلی بوده صورت وحشتناک و بلیه برای بشر داشته است. در اینجا تصویری از جنگ اسمولنسک در 17 اوت 1812 مجسّم شده است.

این کار در همه رشته‌ها از کوچک و بزرگ جاری است. در مواجهات انفرادی وقتی به یک نارضایتی یا مخالفت و اختلافی برخوردیم، اگر از راه صلح و صفا و دوستی درآییم چه زود خواهیم توانست اختلاف را رفع کنیم و به نتیجه مطلوب برسیم.

در امور مهمتر و کارهای اجتماعی هم وقتی چیزی را مخالف سلیقه و نظر خود دیدیم، چه خوب است که راه عقل و مدارا را پیش گیریم و درصدد تحقیق و بررسی برآییم، به عجله قضاوت نکنیم، درست دقت روا داریم شاید آنچه را که با رأی خود دیدیم بهتر از نظر و رأی و معلومات قبلی و پیش‌داوری‌های خودمان باشد.

در پایه یک ملت و یک جهان نیز چنین است و اگر جهانیان این تعلیم صحیح را گوش کنند که از راه صلح و صفا اختلافات بین‌المللی را حل نمایند به جای جنگ و اختلاف، محیط دوستی و همکاری به وجود آورند به راستی جهان چون گلستان خواهد شد.