4. دیانت

گلهای راهنمایی جلد اول قضاوت در کردار خویش صفات انسانیت

شخصی که به دین معتقد باشد دستورات آن را رعایت می‌کند. هر دینی که از طرف خدا باشد پیروان خود را به اصلاح فرا می‌خواند. حضرت علی علیه‌السّلام می‌فرماید: «فحاسبوا قبل ان تحاسبوا » قبل از آن که به حساب شما برسند خودتان به حساب خود برسید.