شکرگزاری لفظی

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 7. نشاط و مهرورزی

این شکر لفظی متأسّفانه طریق شکرگزاری اغلب مردمان است و شکرگزاران واقعی کم‌اند. شکر باید عملی باشد نه لفظی. شکر لفظی کافی نیست و اغلب برخلاف است. در قرآن کریم می‌فرماید: «عده کمی از بندگان خدا شاکرند» و این درست است زیرا با وجود این که عدّه کثیری به زبان شکر می‌گویند و لفظ شکر را به انواع و اقسام جاری می‌نمایند باطن آن ها به صدای بلند فریاد می‌زند که این دروغ است و حقیقت ندارد.