بررسی در روحیۀ برخی اشخاص

زنجیر سرنوشت

برخی اشخاص که به حکم سرنوشت در مسیر نوعی زندگی قرار گرفته‌اند که بیشتر با اعمال موفقیت‌آمیز مواجهند و هرچه می‌خواهند برایشان فراهم است، شبانه‌روزشان با تفریحات مختلف و انواع این قبیل امور می‌گذرد و کمتر با غم و شکست روبرو هستند، به قدری از تکرار این پیروزی‌ها و لذات دلزده می‌شوند که زندگی در نظرشان ناراحت‌کننده می‌گردد و این اصطلاح خودشان است که می‌گویند «زندگی برایم مبتذل شده، خالی شده، پوچ و بی‌معنی شده است.»