سردی در صورت رکود

زنجیر سرنوشت بررسی دربارۀ حرارت و برودت یک نظریه

اگر زمین از حرکت بایستد و جنبش‌ها از وی سلب گردد، حرارت آن هم پس از مدتی نسبتاً کوتاه خاموش خواهد شد و چیزی نمی‌گذرد که به صورت جسم ظاهراً تحول‌یافته درآمده و دیگر استقامت و صلابت زندگی و زیست مخلوقات قبلی را نخواهد داشت و متلاشی خواهد شد.