اسارت عشق به اشیاء و اشخاص

زنجیر سرنوشت جبر زندگی جبر زندگی - قسمت دوم

اسارت علاقه نه تنها در مورد پول و جمع‌آوری ملک صدق می‌کند بلکه در هر چیزی که مورد علاقه باشد می‌توان آن را دید. انواع این قبیل اسارت‌ها در جامعه دیده می‌شود. مثلاً شخصی به جمع‌آوری اشیاء عتیقه علاقه پیدا می‌کند و پول و درآمد و اوقات، حتی آسایش خود را صرف تهیه آن می‌کند و اگر لطمه‌ای به آنها بخورد بزرگترین غم‌ها را احساس می‌کند. فرد دیگری علاقه به جمع‌آوری تمبر، سکه، دکمه، کتاب، جاکلید و انواع و اقسام این قبیل چیزها پیدا می‌کند و به قدری در آن غرق می‌شود که نامی جز اسیر بر او نمی‌توان نهاد.