وضع ارسال موشک

زنجیر سرنوشت حقایقی دربارۀ زنجیر اتصال سیاله‌ها
چرا موشک‌هایی که به فضا ارسال می‌شود در مقابل این بادها منحرف نمی‌گردند و از جای خود تغییر مسیر نمی‌دهند؟

حال که روشن گردید که در ورای جوّ زمین جریان‌های خیلی سریع هوا و طوفان‌های وحشتناک وجود دارد، ممکن است برخی این سؤال را مطرح کنند: چرا موشک‌هایی که به فضا ارسال می‌شود در مقابل این بادها منحرف نمی‌گردند و از جای خود تغییر مسیر نمی‌دهند؟ جواب این است: هرگاه یک سوزن را بخواهیم در یک تکه گوشت فرو بریم به آسانی داخل می‌گردد در حالیکه گوشت خیلی قویتر، بزرگتر و سنگین‌تر از سوزن است، اما چون سوزن بسیار باریک و ظریف است و پشت آن نیرویی قرار دارد که آن را به جلو می‌راند، می‌توانیم آن را به آسانی به داخل گوشت فرو بریم. موشک هم که در قبال عظمت فضا جز یک جسم کوچک ناچیز نیست و شکل آن نیز تیز و باریک و شکافنده است و نیروی پرتاب و نیروی سوخت (با جلوبرندۀ جت) که در پشت آن است آن را به سوی جلو می‌راند و می‌تواند از داخل بادها بگذرد.