قدرت این است

دینامیسم آفرینش بیان نهم - تکامل یعنی چه

اکنون گویم مادیون و کسانی که در قدرت موجد عالم بحث می‌کنند به تشبیهی که در بالا ذکر شد توجه نمایند تا روشن شود قدرت و شعور عالم کدام است و چگونه عمل می‌کند.

در این کتاب سرچشمه قدرت و دینامیسم عالم بیان خواهد شد و از اتم و عناصر و ترکیبات آن که به نظر بشر امروز کوچکترین ذرات عالم شناخته شده و در همه جای دنیای ما پراکنده است شروع می‌کنیم.
در ذره اتم ظاهراً ناچیز قدرت عظیم و فوق‌العاده نهفته شده که در صفحات بعد ذکر آن خواهد آمد ولی باید دانست که اتم آن قدر مهم نیست که مستلزم این همه غوغا باشد و یک گوشۀ از بساط خلقت است که بشر امروز تا حدی آن را شناخته. قدرت بی‌پایان عظیم غیر از این ها است. بسیاری چیزها است که اتم بخش مختصری از آن است.

همان طور که ضمن مثال و تشبیه مربوط به آفرینش (بیان هشتم) گفته شد «نیروی عالم» اگر بخواهد همه ‌اتم ها را در یک لحظه روی هم می‌ریزد، به هم مخلوط می‌کند و به اصطلاح «کن فیکون» می‌شود و از آن دنیا یا مخلوق دیگری بنا خواهد شد.