گل‌های راهنمایی (جلد اول)

گلهای راهنمایی جلد دوم شرحی موجز دربارۀ سه کتاب از انتشارات وحدت نوین جهانی
وحدت ادیان و مهر و لطف کالا برقرار هست عشق سرمدی و معرفت این هوشیار
این متاع عاشقان حق بود در بزم یار گر خریداری فروشنده منم: وحدت شعار

در این کتاب ابتکاری بی‌سابقه طی فصول جداگانه دربارۀ یزدان، روح و حیات، چگونگی روح، وحدت عالم، اسرار آفرینش، تربیت نفس، روح و پریسپری (قالب مثالی یا نیروی سوم انسان) تحول یا مرگ، سلامت، دانش، دانش و دین، خرافات و گمراهی‌ها، پیامبران و سفرای الهی، وحدت ادیان، عشق، علوم روحی و معرفت، تکامل و ترقی، تمرین و ورزش، سرنوشت و تقدیر، جبر و اختیار، تفکر، اخلاق، ایمان و وجدان، اعمال خیر، مهرورزی، خوشبینی، فضایل اخلاقی، ادب و حسن خلق، عیوب اخلاقی، علاقه و کار، نشاط، وضع امروز جهان، روش زندگی، وضع اجتماعی، موضوع بانوان، آزادی جوانان، جنگ و صلح، انتقام و مجازات، اثبات خداشناسی با دلایل نوین علمی و روحی. تذکر خوانندگان گرامی، هرگاه ضمن قرائت این کتاب به لطائفی برخورد نمودید امید است حمل بر بی‌ادبی نفرمایید زیرا همه خواهران و برادران ارجمند مهربان و سروران عظام باید بدانند اصل مبنای گفتار ما بر اصول اخلاق و تربیت جاودانی است. پس هیچگاه به امید یزدان بخشایندۀ مهربان از حیطۀ ادب و انسانیت خارج نخواهیم شد بلکه همه را برادران و خواهران خود دانسته و با دیدۀ احترام و بزرگی و سروری می‌نگریم. پوزش در این کتاب و نوشته‌های دیگر (حکمت نوین) هرجا الفاظ «اول، آخر، ابتدا، انتها، بدو، ختم، بالا، پایین، کوچک، بزرگ، امروز، فردا، سال، قرن و این قبیل کلمات» ذکر شده مقصود لغات قراردادی و نسبی است که بشر به منظور رفع نیازمندی خود درست کرده والا در اصل عالم لایتناهی هیچگونه زیر و زبر و اول و آخر و کوچک و بزرگ و میزان و عدد و امثال اینها در بین نیست.

تذکر
خوانندگان گرامی، هرگاه ضمن قرائت این کتاب به لطائفی برخورد نمودید امید است حمل بر بی‌ادبی نفرمایید زیرا همه خواهران و برادران ارجمند مهربان و سروران عظام باید بدانند اصل مبنای گفتار ما بر اصول اخلاق و تربیت جاودانی است. پس هیچگاه به امید یزدان بخشایندۀ مهربان از حیطۀ ادب و انسانیت خارج نخواهیم شد بلکه همه را برادران و خواهران خود دانسته و با دیدۀ احترام و بزرگی و سروری می‌نگریم.

پوزش
در این کتاب و نوشته‌های دیگر (حکمت نوین) هرجا الفاظ «اول، آخر، ابتدا، انتها، بدو، ختم، بالا، پایین، کوچک، بزرگ، امروز، فردا، سال، قرن و این قبیل کلمات» ذکر شده مقصود لغات قراردادی و نسبی است که بشر به منظور رفع نیازمندی خود درست کرده والا در اصل عالم لایتناهی هیچگونه زیر و زبر و اول و آخر و کوچک و بزرگ و میزان و عدد و امثال اینها در بین نیست.