پرسش و پاسخ

گلهای راهنمایی جلد دوم

حضرت آیت الله حاج شیخ موسی محدث دام بقائه از روحانیون جلیل و معمر زنجان و از علمای متبحر و فاضل اسلامی است که سالیان دراز در مرکز علمی تشیع نجف اشرف و سایر شهر‌های عراق و مراکز دینی ایران تلمذ کرده و با عدۀ زیادی از مراجع بزرگ روحانی شیعه هم‌درس و معاشر بوده و سالیانی است به ایران آمده و در بخش خرمدره از توابع زنجان اقامت کرده و به افاضه و هدایت خلق مشغولند. از دسترنج خویش زندگی می‌کنند و به راهنمایی مردمان می‌پردازند.

حضرت آیت الله از همگامان وحدت نوین جهانی است که عکس ایشان در بخش "نظرات عده‌ای از همگامان وحدت نوین جهانی" گل‌های راهنمایی جلد اول و عکس و اشعاری از ایشان در صفحۀ 595 همین کتاب درج گردیده است.

نامه‌هایی از این مرد بزرگوار رسیده و سؤالاتی را مطرح نموده‌اند که پاسخ آن برای عموم مفید و روشن‌کننده خواهد بود و بسیاری مطالب را که ممکن است در ذهن خوانندگان آثار وحدت مطرح شود پاسخ می‌گوید. عین نامه‌های ایشان و پاسخ در اینجا درج می‌شود و برای اینکه مطلب گسیخته نگردد نخست سؤال و سپس جواب آن به چاپ می‌رسد.

برادر عزیز وحدتی حجت الاسلام حاج شیخ موسی محدث دام بقائه

از الطاف آن برادر بسیار مکرم دانشمند و توجهات جمیله که نسبت به آثار وحدت مبذول می‌دارید کمال تشکر را ابراز داشته توفیق و سعادت آن بزرگوار را در اشاعۀ اوامر الهی و دستورات دینی از درگاه حضرت ذوالجلال خواهانیم.

هر چند منشآت و نامه‌های آن برادر بزرگوار موافقت کامله با مرام وحدت را نشان می‌دهد و خود از همگامان آن هستید لیکن برای این که هیچ مطلبی مکتوم نماند برخی سؤالات که طی نامه‌های گذشتۀ خویش مطرح فرموده‌اید پاسخ داده می‌شود تا مطالب کاملاً روشن گردد.

برای اینکه موضوع خوب آشکار شود عبارات سؤالیه نامه‌های سرکار یک‌یک بدون کم و کاست نقل و بلافاصله جواب آن ذکر می‌شود. در این قسمت پاسخ نامه‌های سرکار به ترتیب بیان گردیده است.