فواید اتحاد ادیان

گلهای راهنمایی جلد دوم رهایی و نجات
بشر باید بدون توجه به نژاد و سایر اختلافات با نیروی محبت و وجدان و انسانیت به کمک همنوعان خود بشتابد.

اتحاد ادیان قادر است این عمل را انجام دهد. آیا سزاوار نیست که خداپرستان همه کیش‌ها و کلیه کسانی که حس انسانیت آنها بیدار و مجهز است از هر دین و فرقه، نیروهای محبت خود را با یکدیگر توأم سازند تا با یک قدرت واحد بتوانند بشری را که به راه جنگ می‌رود از خطر سقوط نجات بخشند؟

آیا صلاح نمی‌دانید که همگی در راه وحدت ادیان بکوشیم تا بشر را به راه سعادت و صلاح آوریم؟

خداوند یار و یاور همه باشد و ما را از پرتگاه نجات بخشیده و ما را به خیر و صلاح رهبری فرماید.