رسم جوانمردی

گلهای راهنمایی جلد دوم رهایی و نجات

کسی که واقف است وظیفه دارد آن کس را که از غفلت در گمراهی افتاده نجات دهد به هر صورت و هر کس می‌خواهد باشد. آنهایی هم که از جهالت در چاه یا پرتگاه شقاوت افتاده‌اند هرکه باشند برادران ما در عالم وحدتند و علت این سقوط آنها محدود بودن فکرشان در عالم معنویت است و ما هم ناچاریم به آنها تذکر دوستانه بدهیم خواه قبول کنند یا نپذیرند.