نگرانی مردمان برای رسیدن به تقدیر است

گلهای راهنمایی جلد دوم لذت پس از رنج حاصل می‌شود بررسی دربارۀ تألم
بلایا مانند زلزله و غیره بالاخره هدفشان خیر بشر است هر چند که در ظاهر و به طور موقت عکس آن به نظر آید (تصویر بالا منظره‌ای از هایتی را در زلزله 13 ژانویه 2010 نشان می دهد.)

نگرانی اشخاصی که به چیزی نمی‌رسند برای چیست؟ برای حاضر کردن قوای بدن و برای این است که به تقدیر خود برسند. اصولاً نگرانی و آسودگی در ید قدرت بشر نیست. به طور خودکار و بلااراده می‌آید و می‌رود. قاعدۀ کلی سرنوشت این است که هرچه پیش آید تقدیر است. نگرانی هم تقدیر است.