علت دیگر سختی‌ها

گلهای راهنمایی جلد دوم نومیدی خطا است فشار نتیجۀ بی‌نظمی در اقتصاد خانوادگی
کسی که در اثر ولخرجی و اسراف و زیاده‌روی وجوهاتی را که باید در مدت یک سال مصرف نماید در مدت کوتاهی از بین برد جز تحسر و پریشانی و درماندگی عایدش نخواهد بود.

چون قسمت عمدۀ سختی‌ها از مادیات و فشار اقتصادی تولید می‌شود لذا باید گفت علت مهم مضیقه‌ها اتلافی است که شخص در زندگی می‌کند و روی حساب صحیح وحدت نوین جهانی و نظم اقتصادی صحیح الهی کار نمی‌کند بلکه زیاده‌روی می‌کند و روی زیاده‌روی تمرین می‌نماید و حال آن که باید روی نظم تمرین کند. وجوهاتی که باید در ظرف یک سال مصرف نماید در مدت کوتاهی خرج می‌کند و دچار سختی می‌شود و برای بقیه مدت درمانده و مضطر است و رنج می‌بیند. این زیاده‌روی را به حساب نمی‌آورد و فقط سختی‌ها را در نظر می‌گیرد و از علت آن غافل است.