سوانح و بلایا

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت در جان و در جهان

برق هزاران نفر را می‌کشد. آیا می‌توان گفت برق جانی است؟ این خاصیت اوست. زلزله و آتشفشان، رعد و سوانح و طوفان‌ها و گردبادها و سایر بلیات ارضی و سماوی هزاران نفر را از بین می‌برند. این کار را چه کسی انجام می‌دهد؟ آیا خارج از عالم است یا از نیروهای همین عالم وحدت می‌باشد؟