وجود همه چیز لازم است

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت در جان و در جهان
آنچه ما سوانح و بلایا می‌خوانیم فعل و انفعال کره زمین یا جو است که در نظر ما به عنوان بلا جلوه‌گر می‌شود و اگر دقت کنیم بالمآل برای بقا و ترقی اجتماع بشر هم مفید است.(تابلوی یک طوفان به قلم چارلز وان لو نقاش مشهور)

 

طوفان نوح که عده کثیری از بشر آن روز را از بین برد آیا جز آن است که به امر الهی و برای خیر و سعادت و صلاح مجتمع بشری تجویز گردید؟

بنابراین وجود همه چیز حتی آنها را که خلاف می‌دانند برای گردش عالم لازم است و این همان قانون زوج (شب و روز، سفیدی و سیاهی، بالا و پایین، زبر و زیر، بزرگ و کوچک، مثبت و منفی) و غیره و همان قانون ضدین است که برای گردش عالم لازم است و شرح بیشتر آن خارج از حوصلۀ این مقال است. نباید فراموش کرد که این اسم‌گزاری‌ها قرارداد بشر است والا در اصل عالم تفاوتی در بین نیست.