روشن‌بینی و غیب‌دانی

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت در جان و در جهان
حیوانات هم از حس روشن‌بینی کم وبیش برخوردارند. می‌گویند فیل‌ها مرگ خود را پیش‌بینی می‌کنند و قبل از مردن به محلی که مناسب است می‌روند. در اینجا یک فیل پیر که احساس مرگ کرده به زمین افتاده است.

حال توجه شما را به مطلب دیگری جلب می‌کنم. می‌گویم آیا خداوند قادر متعال و صاحب عظیم و لایتناهی عالم بی‌پایان هستی دارای قدرت روشن‌بینی و آگاهی بر غیب هست یا نه؟ اگر قائل باشیم که خداوند فاقد این قدرت است و از عالم خود و بندگان خویش اطلاعی ندارد او را استغفرلله خدای عاجزی دانسته‌ایم. اما اگر قائل باشیم که او بزرگ یزدان مقتدر و عالم‌الغیب و الشهاده می‌باشد و از تمام امور عالم آگاه است اعتراف کرده‌ایم که آگاهی و بینش و قدرت روشن‌بینی آن منبع عظیم عالم هستی بی‌نهایت و خارج از حد بیان است.

از طرفی چون ثابت شد که افراد بشر و همۀ موجودات به حکم همان قاشق شکر که از انبار لایتناهی شکر برداشته شده تمام خواص منبع عظیم شکر را دارند و دارای همان خواص، همان کیفیت و همان عناصر می‌باشند، لذا بایستی بشر که وابسته و بندۀ خداوند متعال است دارای حس روشن‌بینی و اطلاع از غیب تا حدودی که متناسب با حجم و اندازه و میزان کالبد اوست باشد. البته اگر منتظر باشیم که یک بشر به اندازۀ نیروی عظیم لایتناهی خداوند تبارک و تعالی حس بینایی و روشن‌بینی داشته باشد فکر عبثی است همان طور که یک قاشق شکر نمی‌تواند به اندازۀ یک انبار شکر شهد داشته باشد اما به اندازۀ خود، همان شیرینی و همان خواص را دارد. قاشق‌ها از لحاظ ظرفیت با هم متفاوت‌اند یکی 5 گرم گنجایش دارد دیگری 10 گرم و دیگری 50 گرم و وقتی آنها را از انبار شکر پرکنیم هرکدام به قدر ظرفیت خود دارای شهد هستند ولی نباید توقع داشت یک قاشق 5 گرمی به قدر سی‌گرمی شهد داشته باشد و نباید از یک قاشق پنجاه گرمی انتظار داشت که شهد یک انبار داشته باشد اما در همۀ آنها چه بزرگ و چه کوچک همان خواص موجود است.

پس بشر هم که ذرۀ ناچیزی از قدرت لایزال خداوندی و دارای همان خواص است از حس روشن‌بینی یزدانی به اندازۀ ظرفیت خود برخوردار است ولی نباید انتظار داشته باشد که به قدر خدای بزرگ بینش و روشن‌بینی در او تجلی کند، بلکه به قدر ذره بسیار ناچیزی که در مقام مقایسه صدها میلیارد مرتبه از اتم هم کوچکتر است یعنی به اندازۀ ظرفیت و مکانیسم خود از آن خاصیت داراست.

این نکته را باید دانست که مانند همان قاشق‌ها که ظرفیتشان مختلف بود و هرکدام به قدر ظرفیت از انبار شکر استفاده می‌کردند بشر هم از این لحاظ متفاوت است و همه یک اندازه از این نیروی روشن‌بینی برخوردار نیستند. برگزیدگان الهی و مخترعین و مکتشفین و روشنفکران هرکدام به اندازۀ ظرفیتی که خداوند قادر متعال به آنها عطا فرموده از این خاصیت بهره می‌برند و به بشر سود و بهره می‌رسانند و این همان مطلبی است که در کتاب مکانیسم آفرینش اشاره کرده، روشن‌بینی را به عنوان حسن یازدهم ذکر نموده و گفتم همۀ افراد بشر کم یا بیش از آن دارا هستند منتها برخی قویترند و برخی ضعیف‌تر، بعضی تمرین کرده‌اند و برخی تمرین نکرده و نمی‌توانند درست انجام دهند.

حیوانات نیز از این حس برخوردارند و به اندازۀ ظرفیتشان حس روشن‌بینی را دارند چنان که مشاهده شده قبل از وقوع زلزله اسب‌ها و سگ‌ها و گاوها و بزها و گوسفندان از آغل فرار می‌کنند.

این بود مطلبی دربارۀ حس روشن‌بینی که در حاشیۀ شرح بالا بیان گردید.