دو نوع بیماری

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت در جان و در جهان

اصولاً بیماری دو چیز است یا دو نوع اثر دارد. یکی بیماری جسمانی و دیگر بیماری روانی و یا فشارهای روحی است. در قبال ابتلای به این بیماری‌ها کسی که تمرین نکرده داد می‌زند، فریاد برمی‌آورد، خلق خود و دیگران را ناراحت می‌سازد. اما آن کس که تمرین کرده و صبر و مدارا را در خود پرورش داده مقاومت می‌کند، درد را تحمل می‌نماید. هر دو نفر تقدیر خود را طی کرده‌اند. این یکی نه خود را اذیت کرده و نه دیگران را ناراحت نموده در حالی که آن دیگری هم خود و هم دیگران را اذیت کرده و هر دو هم تقدیر خویش را طی نموده‌اند.