صبر و قدرت

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت در جان و در جهان

البته نباید فراموش کرد که صبر در مقابل قدرت ارزش دارد. یعنی اگر کسی زور تحکم و اذیت کردن به زیردست و مردم‌آزاری دارد و نکند و صبر را روا دارد، این شخص صاحب ارزش و شخصیت است نه کسی که اصلاً قدرتی ندارد. اگر کسی دارای نیروی شهوت بود و توانست خود را در مقابل جنس مخالف نگاه دارد و کف نفس کند او ارزش دارد والا کسی که اصلاً فاقد شهوت است خودداری او مفهومی نخواهد داشت.

اگر کسی رهبانیت اختیار کرد و به کوه‌ها گریخت و از اجتماع دوری گزید مسلم است که زیانش به کسی نمی‌رسد. این شخص عمل فوق‌العاده‌ای انجام نداده است. هنر آن است که در میان جامعه و در بحبوحه فعالیت‌های دنیوی باشد و به کسی آزار نرساند.