صبر و کوشش

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت در جان و در جهان
گرما وقتی ما را سخت ناراحت کند آرزوی زمستان را می‌کشیم. اما چون زمستان آمد از آن هم ناراحتیم. (منظره یک زمستان سرد در سیبری)

در عین صبر باید برای کار کوشش کرد. در همین دقیقه باید برای امروز کوشش کرد. برای کاری که امروز باید انجام گیرد باید جدیت به خرج داد. هر روزی کوشش خود را دارد. اما اگر کاری مقدر است یک سال دیگر انجام شود بایستی صبر کنید که این یک ساله آهسته بگذرد و ایام یکی پس از دیگری سپری گردد. بهار برود، تابستان بیاید، پاییز فرا رسد و زمستان را نیز درک کنیم. چطور می‌توانید آنها را جلو بیاورید؟ پس چاره‌ای ندارید. اگر در دل خود عجله کنید جز خودخوری نتیجه‌ای ندارد. اگر در فکر خود شتاب ورزید جز ناراحتی حاصلی نخواهد داشت. اما اگر صبر کردید آنچه منتظرید خود به خود می‌آید. فرض کنید در بهار مدتی انتظار تابستان را می‌کشید که هوای گرم بیاید. وقتی تابستان آمد تازه از آن هم ناراحتید و می‌گویید گرم است و سپس انتظار پاییز و زمستان را می‌برید تا هوا سرد شود. در آن هنگام هم از سرما می‌نالید.