نشان عجله

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت در جان و در جهان
اتومبیل‌هایی که تند و بی‌احتیاط می‌رانند تصادف می‌کنند. منظره تصادف یک اتومبیل کورسی در مسابقه و راننده آن که به بیرون پرتاب شد. این حادثه برای شخصی به نام جانی پارسنز در کالیفرنیا اتفاق افتاد.

عجله نتیجه‌اش خودکشی و به اصطلاح مردم به پرتگاه نیستی افتادن است. گرچه خودکشی هم نوعی تقدیر است ولی مردم دراصطلاح می‌گویند: برای این کار عجله کرد. همه او را ملامت می‌کنند که اگر صبر می‌کرد گرفتاری می‌گذشت و چاره برای کار پیش می‌آمد.

اتومبیل‌هایی را که تند و بی‌احتیاط می‌رانند با هم تصادف می‌کنند. می‌گویند این ماشین به قدری سرعت داشت که این اتفاق پیش آمد و رانندۀ آن خود را از بین برد. می‌گویند آیا اگر صبر می‌کرد و آهسته می‌رفت بهتر بود یا این که این مصیبت پیش آمد؟