تأثیر نیت زشت

گلهای راهنمایی جلد دوم سخن من چیست؟

تمام گرفتاری‌ها و اختلافات و سختی‌ها و جنگ و جدال‌ها در اثر نیت نامناسب به وجود می‌آید. نیت می‌کند این مال را که متعلق به دیگری است تصاحب کند و در اثر این تصمیم جنگ و اختلاف و کشتن و اضمحلال و ویرانی به وجود می‌آید به طوری که هم طرف را محروم از یک خیر کرده و هم خود محروم شده است. نیت می‌کند مقام و یا مزیت کسی را تصاحب کند و این نیت به جنگ و آزار می‌کشاند و محیط دشمنی و عداوت و کینه به وجود می‌آورد. نیت می‌کند زمین دیگری را تصاحب کند و خاک آن را اشغال نماید و در نتیجه جنگ و جدال و کشتن انسان‌ها و خرابی تمدن‌ها و ویرانی آبادانی‌ها پیش می‌آید.