نظر یک دانشمند ارزنده و با ایمان اسلامی

گلهای راهنمایی جلد دوم

جناب آقای حسین نوری دانشمند محترم و مؤلف ارجمند که در بین طلاب مجاهد حوزۀ مبارکه علمیه قم از افراد برجسته و از نویسندگان بنام است پس از خواندن کتاب دینامیسم آفرینش نامۀ زیر را مرحمت داشته‌اند که با عرض تشکر از ایشان چاپ می‌شود: بسمه‌تعالی حضور مبارک دانشمند محترم جناب آقای حشمت‌الله دولتشاهی دام‌مجده‌العالی ـ برادر معظم و محترمم ـ از درگاه خداوند متعال مزید توفیقات و تأییداتتان را در نشر معارف اسلامی خواستارم. ضمناً کتاب‌هایی که ارسال فرموده بودید واصل و مورد مطالعه و استفادۀ اینجانب قرار گرفت مخصوصاً کتاب ارزندۀ دینامیسم آفرینش که حقاً در تألیف آن زحمت فراوانی کشیده‌اید، بسیار جالب و مفید است. جزاکم الله خیراً. موضوع وحدت جهانی نیز یکی از آرمان‌های هر انسان واقعی است و این موضوع را دین جامع و کامل اسلام به طور روشن و اساسی پی‌ریزی کرده است. امید که انشاءالله به این آرزوی انسانی با توفیق خداوند بزرگ تحقق ببخشید. فرمایشی که انجام آن مقدور اینجانب باشد اطاعت خواهد شد، امید که انشاءالله در قم به فیض حضور مبارک نائل شویم. حسین نوری ـ حوزه علمیه قم