بالاتر از پول

گلهای راهنمایی جلد دوم راه و رسم سخاوت

او کسی را نمی‌بیند که از او تشکر کند و احتیاجی نمی‌بیند که شخصیت و عزت نفس خود را برای بیان امتنان و قدردانی کوچک سازد. خیر احتیاج به لفظ تشکر و بیان شکر ندارد اما دل او مالامال از امتنان است و قلبش مقرون با یک دنیا شکر می‌تپد. شکر نسبت به کی؟ نسبت به یک انسان، نسبت به یک نیکوکار ناشناس، نسبت به یک برادر ناشناخته بشری که دست کمک‌دهنده‌اش را به سوی برادر محتاجی دراز کرد.