شرح عکس های زیر

گلهای راهنمایی جلد دوم از جدایی بپرهیز
ازچپ به راست: موموتارو (ژاپنی) - یوم یوز (اسکیمو) - روهان (هندی)
از چپ به راست : هاپیتامو (اتیوپی) - گاتچا (چینی) - کول (اکراینی)
از چپ به راست: لیزا (کره جنوبی) - ویرجینیا (آمریکایی) - نانسیا (کنیایی)

مسأله نژادی یک موضوع محلی مربوط به اختلاف محیط و آب و هواست و موجب جدایی بین افراد بشر نتواند بود. این اطفال که می‌بینید از نژادها و ملیت‌های مختلف‌اند ولی بارقه بشریت از سیمای همه آنها به یکسان می‌درخشد. پس ای برادر عزیز، عهد کن که از هرگونه دوری و جدایی بپرهیزی و از هر نفاق و دشمنی پرهیز کنی تا به خدای خود نزدیک شوی. بدان که دارویی برتر و بالاتر از وحدت ادیان وجود ندارد