درس تاریخ

گلهای راهنمایی جلد دوم تقلب و تزویر
از قتل عام و کشتار جباران چه باقی مانده جز یادگاری تلخ و دردناک که یاد آن بشر را رنج می‌دهد.

نظری به تاریخ گذشتۀ بشر این حقیقت را روشن‌تر خواهد ساخت. جباران و سفاکان تاریخ که افراد بشر را از دم تیغ می‌گذراندند و در راه هوی و هوس خود دنیایی را تسخیر می‌کردند و برای رسیدن به مقصود از قتل عام و کشتن و آزار ابائی نداشته، همه رفته‌اند و جز یک خاطرۀ تلخ و دردناک توأم با تنفر از آنها باقی نمانده، برعکس مصلحین و بزرگان عالم بشریت و پیامبران با آنکه از شدت فقر و ناتوانی حتی قدرت بنای یک کلبه گلی برای خود نداشتند، نه نیرویی، نه سلاحی، نه وسیله‌ای جز پاکی و خلوص در درگاه خداوند مایه دست آنها نبود، امروز می‌بینی که به یادگار آنها هزاران و میلیون‌ها بناهای مجلل و پرثروت که مهمترین، ثروتمندترین، عظیم‌ترین شاهکارهای عالم بشریت است به نام مسجد، کلیسا، معبد و غیره باقی مانده است.

آیا همین امر دلیل کافی و روشن و واضح نمی‌باشد؟