دوران حیات

گلهای راهنمایی جلد دوم سیر الی الله
زندگی و بازگشت ما مانند ظرفی آب است که از اقیانوس بردارند و دوباره به آن بریزند.

دربارۀ برخاستن انسان از خمیرۀ عالمی و طی کردن دوران‌هایی از زندگی و بازگشت مجدد به سوی منبع و منشأ اصلی سخن گفته شده ولی آن را دیگران یک مطلب دور از واقعیت زندگی و یک مرحلۀ بسیار بعید که معلوم نیست چه وقت خواهد بود تصور کرده‌اند. گفته شده انا لله و انا الیه راجعون (ما از خداییم و به سوی او باز می‌گردیم). اما چگونه از خداییم و چطور از سوی او آمده‌ایم و چه وقت به سوی او بازگشت خواهیم نمود و این سیر را طی خواهیم کرد. آن قدر این مطلب را بعید از زندگی پنداشته‌اند که در حکم افسانه‌ای به نظر می‌رسد. در صورتی که قضیه به همان سادگی است که ظرفی از آب اقیانوس بردارند و دوباره بدانجا بریزند.