جنگ و صلح

گلهای راهنمایی جلد دوم راه محبت و وحدت
هرگاه تعدادی اتومبیل به موازات یکدیگر حرکت کنند از همه آنها استفاده نیکو به عمل می‌آید.

این سخنان را مکرر گفته‌ام اما اینک از تو می‌خواهم در نظر خود مجسم کنی که اگر به جای جنگ و ستیز و دشمنی که در بین افراد بشر حکمفرما است، صلح و خدمت و همکاری برقرار باشد چه ترقی بزرگی پدید می‌آید. اگر بگویم در میدانی صدها اتومبیل وجود داشته باشد که اینها را دو دسته کنند و از یک مسافت دور آنها را به سوی هم برانند و با هم به جنگ اندازند تا در اثر تصادف و برخورد همۀ آنها خُرد شود و از بین رود شاید آن را تخیلی کودکانه و جاهلانه پندارید، در حالی که هرگاه این اتومبیل‌ها همه به موازات یکدیگر با یک نظم و روش مرتب پهلو به پهلو حرکت کنند و از همۀ آنها برای حمل بار و مسافر استفاده شود، اتومبیل همان اتومبیل است ولی در صورت اول نتیجه و عمل آنها صفر است و در صورت دوم صد در صد.