بهره‌برداری از فرصت

گلهای راهنمایی جلد دوم راه محبت و وحدت
طلاجویان خروارها خاک را می‌شویند و زیرورو می‌کنند بلکه بتوانند ذراتی طلا در میان آنها کشف کنند.

حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) می‌فرماید: الفرصه تمرمر السحاب فانتهز و افرص الخیر: فرصت مانند ابر در گذر است پس فرصت‌های نیکو را دریابید. این است فایدۀ نظر عبرت به جهان انداختن.