ترکیب نیست

گلهای راهنمایی جلد دوم عالم چگونه و چه شکلی است؟
سحابی NGC 4565 از دید بشر به صورت خطی پهن جلوه‌گر می‌شود: البته خط هندسی نیست ولی می‌تواند تا حدودی نمایشگر باشد.

در عالم لایتناهی هم هر چند همۀ مظاهر وجود صورت‌های گوناگون و اشکال مختلف، رنگ‌ها و خواص و حالات متفاوت به نظر می‌رسانند ولی در باطن هیچ یک از ذات جدا نیستند و بدان پیوسته‌اند و چون باطن آنها یکی است نمی‌توان امتزاج آنها را ترکیب دانست. از این رو عقیدۀ اسلامی هم مبنی بر این که ذات الهی مرکب نیست کاملاً صحیح است زیرا ذات بسیط است، فقط جلوه‌های گوناگون و مختلف نشان می‌دهد و این لازمۀ تظاهر در دنیا و کار و فعالیت است. در نهج‌البلاغه نیز این مطلب را به اشاره بیان می‌فرماید که نمونه‌ای از آن در صفحه 36 چاپ شده است