از حقیقت ناراحت می‌شوید

گلهای راهنمایی جلد دوم دل چیست و خانه کیست فداکاری در راه دوست
ممکن است کسانی باشند که از دیدن یک منظره زیبا و از حضور در یک گلستان فرح‌بخش ناراحت شوند. باید گفت که اینها اشخاص غیر عادی هستند.

اما ممکن است کسانی باشند که از باغ و گلستان دل‌انگیز و بهجت‌زا ناراحت شوند. ممکن است کسی باشد مانند آن صباغ داستان که وقتی به بازار عطرفروشان می‌رسد بوی عطر به جای اینکه زنده‌اش کند او را به حال غش و ضعف دچار سازد. از همه نوع مردمان در جهان ممکن است باشند. شاید افرادی از دیدن گل‌های زیبا و بوییدن رایحه مطلوب آن دچار سردرد شوند. همین طور احتمال می‌رود کسانی باشند که سخن حقیقت در نظرشان تلخ جلوه کند، کلامی که مطابق با علم و عقل است در دیدۀ آنها وارون نمایش داده شود مانند کسی که به بیماری دیدگان مبتلاست رنگ‌ها را دگرگون ببیند.1

پانویس ها

  1. بیماری این اشخاص را در اصطلاح طبی دالتونیسم می‌گویند که رنگ‌ها را عوضی می‌بیند daltonisme .