وسیله و راه مهم نیست

گلهای راهنمایی جلد دوم دل چیست و خانه کیست وحدت در همۀ ادیان

وقتی که این حقیقت را خوب درک کنیم و مقصد و هدف را یکی ببینیم آن وقت وسیله‌ها در نظرمان زیاد مختلف جلوه‌گر نمی‌شود و همان طور که شاعر گفته: همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت. با در نظر گرفتن این حقیقت در نظرمان روشن می‌شود که مسجد، کلیسا، محراب، منبر و بتخانه همه جای عشق است. عشق به مبدأ، عشق به آفریننده، منتها در انتخاب نوع راه اختلافاتی وجود دارد.