معنی واقعی اختلاف

گلهای راهنمایی جلد دوم دل چیست و خانه کیست وحدت در همه‌چیز

وقتی در سخن‌های بالا به قدر کافی دقت و موشکافی کنی و وحدت عالم را در مخیله خود بسنجی، وقتی که بدانی اختلافات آنچه هست در ظاهر است و باطن نیست، هنگامی که اختلافات عالم را آن چنان که گفتم مانند نزاع‌های هنرپیشگان در حین اجرای نقش و دوستی آنها در پشت پرده در نظر گرفتی آن وقت به حقیقت بزرگتری واقف خواهی شد و آن این است که در باطن راه‌هایی که به سوی خداست اختلافی نیست و همه یکی است.