همه عاشقند

گلهای راهنمایی جلد دوم دل چیست و خانه کیست عشق چیست و کدام است؟

وقتی عشق را آن طور که در بالا معرفی شد شناختیم و با توجه به اینکه تمام راه‌ها بالاخره به مقصد اصلی ختم می‌شود و منظور و مقصود موجودات در باطن یکی است و زود یا دیر، نزدیک یا دور، ساده یا پرپیچ و خم بالاخره به مقصد و هدف منتهی می‌شود1 آن وقت متوجه خواهیم شد که همه عالم کم و بیش عاشقند اعم از این که به ظاهر این عشق مختلف باشد، اعم از این که خود متوجه باشند یا نباشندو اعم از این که درجۀ عشقشان زیاد یا کم باشد.

پانویس ها

  1. معنای واقعی انا لله و انا الیه راجعون : ما از خداییم و بالاخره به سوی خدا باز می‌گردیم. همین است. این آیۀ مبارکه قرآنی است که همه می‌خوانند ولی متوجه معنای آن نیستند.